BRANSCHER

HoReCa

Inom hotell och restaurangsektorn är utbudet brett och det är utmanande att skilja sig från mängden. Nu om någonsin, lönar det sig att satsa på menyer med attraktiva bilder och uppdaterad information, samt på att skapa bästa möjliga varumärkesimage. EWQ Zones digitala skärmar är en perfekt lösning för tydlig kommunikation och för att öka försäljningen, samtidigt som elektroniska prisetiketter säkerställer korrekta prisuppgifter. En förändrad värld ökar trycket på att hålla säkerhetsavstånd, även i restauranger och hotellens receptioner. EWQ Kösystem säkerställer avstånd och eliminerar onödiga kontakter.

Fördelar
EWQ Köfria tjänster

Låt kunderna göra inköp i stället för att köa

Elektroniska prisetiketter

Den rörliga bilden på de mångsidiga skärmarna garanterar ett högt uppmärksamhetsvärde för dina meddelanden

Digital Signage

Uppdateras automatiskt, och priserna som alltid är korrekta höjer kundnöjdheten

Fördelar

  • Uppmärksamhetsväckande kommunikation på digitala skärmar

  • Enkelt att hantera lokalt och centraliserat

  • Dynamisk reklam och prissättning

  • Skräddarsydd reklam vid rätt tidpunkt lockar till impulsköp

  • Mindre kontakter och säkra avstånd

  • Statistik, förutsägbarhet, tid för genomförbarhet från beställning till bordet

Vill du höra mer?