Branscher

Detaljhandel

Detaljhandelns tre viktigaste hörnstenar är kundservice, försäljning och arbetets effektivitet. EWQ Zone har utvecklats för att förbättra saker som är betydande för detaljhandeln och här kombineras våra tre tjänster; lösningar för köande, elektroniska prisetiketter och infoskärmar. Vår tjänst garanterar alltid samma priser på hyllan och vid kassorna samt att personalen använder sin tid effektivt. Dessutom frigörs slutkunderna från köande och kan göra ytterligare inköp i stället.

fördelar
EWQ Köfria tjänster

Låt kunderna göra inköp i stället för att köa

Elektroniska prisetiketter

Den rörliga bilden på de mångsidiga skärmarna garanterar ett högt uppmärksamhetsvärde för dina meddelanden

Digital Signage

Uppdateras automatiskt, och priserna som alltid är korrekta höjer kundnöjdheten

Fördelar

  • Alltid uppdaterade prisuppgifter

  • Samma pris på hyllan och vid kassan

  • Försäljningen ökar tack vare de uppmärksamhetsvärdet av den rörliga bilden vid den viktigaste stunden på konsumentens köpresa

  • Arbetstid frigörs för att betjäna kunder och för åtgärder som effektiverar försäljningen

  • Kunderna kan göra ytterligare inköp i stället för att köa

  • Mobilköande tar bort fysiska köar

Vill du höra mer?