Doktor24

Info

Sveriges största vaccinator, som har verksamhet i 60 apotek runt om i landet.
Verksamhetsställen: 64

Bransch:

Mål

Presentation av information.
EWQ är stolt leverantör av Digital Sigange samt golvstativ till Doktor24 nya mottagningar.

Befintliga lösningar

Doktor24

EWQ är stolt leverantör av Digital Signage samt golvstativ till Doktor24 nya mottagningar.

Doktor24 och Apoteket AB har tillsammans byggt ett digifysiskt vård- och hälsonätverk i hela landet. Förutom den digitala vårdtjänsten som har öppet dygnet runt erbjuder Doktor24 numera vaccination och provtagning på över 60 Apotek i landet. Det gemensamma vård- och hälsonätverket ökar tillgången till vård och råd till kunden, och stärker även kunderbjudandet.

Vill du höra mer?