Partnerskap

Vi är här för dig

En utmärkt lösning uppstår genom att lyssna och göra tillsammans. Vi vill förverkliga en helhet som är enhetlig med era önskemål, och vi vill vara er partner under hela resan från den första kontakten till den vardagliga användningen.

För oss har det ingen betydelse om det är frågan om en global koncern eller en mindre aktör, våra lösningar formar sig efter behov och vi behandlar alla lika.  Vi vill hjälpa er att utveckla era tjänster, och tack vare vår långa erfarenhet och expertis identifierar vi era behov redan innan de visar sig. Vi säljer inte endast produkter, men även erfarenheter, underlättande av det man gör, och unikhet. Vi inkluderar er ända från planeringsskedet så att vi tillsammans kan utveckla den bästa möjliga lösningen för er.  Därför är ni inte endast kunder, men även våra långvariga partners.

Kartläggning
Planering
Installation
Ibruktagning
Kontinuerligt underhåll och service

Kartläggning

Vårt samarbete inleds med ett sammandrag av era behov och målsättningar. Ni berättar vad ni önskar att våra produkter ska lösa och producera, och vi berättar hur och på vilka sätt detta förverkligas.

Planering

När vi tillsammans har definierat behov och målsättningar kan vi börja med det vi är bäst på; planering av en kundspecifik lösning. Utifrån flera olika alternativ sammanställer vi en lösning som är perfekt för just er, och vid behöv gör vi 3D-bilder på detta för att illustrera slutresultatet.

Installation

Våra yrkeskunniga och erfarna installatörer förverkligar planeringen. Tack vare sin expertis reagerar våra installatörer snabbt, till och med redan på plats, på eventuella förändringar och ser till att slutresultatet blir det bästa möjliga. 

Ibruktagning

Våra produkter är mycket mer än bara ”stål”. Av denna anledning håller vi, oberoende av lösningen, en personlig ibruktagningsutbildning så att ni får ut så mycket som möjligt av lösningarna och systemen. Samtidigt ser vi till att användarupplevelsen är hög och tröskeln för att använda systemet är låg.

Kontinuerligt underhåll och service

Vårt stöd hjälper dig i alla situationer, både per telefon och e-post. Vi lovar er även systemuppdateringar som säkerställer att era lösningar är tillförlitliga även i framtiden, och att ni har de senaste egenskaperna till ert förfogande.

Vill du höra mer?