BRANSCHER

Bank- och finanssektorn

Tillförlitlighet och informativitet är av största vikt när det gäller bank- och finanssektorn. EWQ Zone möjliggör en tydligt vägledd miljö där man tack vare de digitala skärmarna och EWQ Kösystem kan uträtta ärenden utan besvär, och framför allt utan att köa.

Fördelar
EWQ Köfria tjänster

Låt kunderna göra inköp i stället för att köa

Elektroniska prisetiketter

Den rörliga bilden på de mångsidiga skärmarna garanterar ett högt uppmärksamhetsvärde för dina meddelanden

Digital Signage

Uppdateras automatiskt, och priserna som alltid är korrekta höjer kundnöjdheten

Fördelar

  • Rättvis och privat affärsupplevelse

  • Presentation och vägledning på DS-skärmar

  • Bästa möjliga ställe för reklam

  • Könummer och uppföljning av kösituationen direkt från telefonen

  • Mobilköande förhindrar köar och en stressig atmosfär under dagar med rusning

  • Genom de kundmängd- och väntetidsuppgifter som samlas in med EWQ Kösystem kan man rikta personalresurserna rätt

Vill du höra mer?