Suomalainen Kirjakauppa

Info

Finlands största bokhandel.
Verksamhetsställen: 66

Bransch:

Mål

Att väcka intresse och öka kundflödet samt centraliserad hantering av det presenterade materialet .
”Kundantalet har ökat kraftigt och vi tror det beror till stor del på att vi har rörlig media och kan ge kunden en upplevelse!”
Affärsområdeschef
Ari Hokkanen

Befintliga lösningar

Suomalainen Kirjakauppa

Vill du höra mer?