Ansvarsfullhet

Q:s DNA​

Hitta historien bakom materialen och de anställda.

Konkreta handlingar med inhemska styrkor​

Kvalitet​

Finländsk planering och tillverkning garanterar en öppen och ansvarsfull leveranskedja, och på så sätt bästa möjliga kvalitet. På samma gång skapar vi arbetsplatser i Finland, förutom våra egna anställda sysselsätter vi många andra professionella inom planering, tillverkning och installation.

Nyckelflaggan

EWQ Köfria Tjänsters har beviljats Nyckelflaggan som är en symbol för Finländskt arbete.

Miljö

Vi är ständigt medvetna om utsläppen från vår tillverkning och beräknar vårt eget koldioxidavtryck. Vi neutraliserar årligen vårt koldioxidavtryck genom att plantera kolsänkor i Finland som binder cirka 230 000 kg CO2 utsläpp. Samtidigt producerar vi lösningar för våra kunder som minskar energiförbrukningen och minskar svinn. Livstiden för våra anordningar är lång, och energiförbrukningen låg. Återvinningsgraden är hög, och vi uppmuntrar också våra kunder antingen att själva återvinna batterierna eller att returnera dem till oss för återvinning. En tillförlitlig och öppen lokal partner tar hand om vår återvinning.

Med i Taimiteko -projektet

Tillsammans med Finlands 4H-förbund medverkar vi i Taimiteko-projektet och sysselsätter unga och planterar nya kolsänkor. Genom att plantera ny skog i Vapos övergivna träskområden runtom i Finland neutraliserar vi årligen vårt koldioxidavtryck. För tillfället planterar vi två gånger mer nya plantor än vad våra egna direkta CO2-utsläpp är årligen. Så här vill vi säkerställa att även vårt indirekta koldioxidavtryck neutraliseras.

Plantering av kolsänkor

De träd vi planterar binder cirka 230 000 kg CO2 utsläpp, vilket med marginal täcker vårt årliga koldioxidavtryck.

Sysselsättning av unga

Vi hjälper till att sysselsätta unga som bor på glesbefolkade områden och vi hjälper dem att skapa nätverk med företag.

Kunder

I all vår verksamhet sätter vi våra kunder först. Våra lösningar garanterar en avslappnande kundupplevelse utan att vara tvungen att köa, upprätthåller prisuppgifterna på ett möjligast enkelt sätt vilket ökar slutkundernas förtroende för att priserna alltid är de samma på hyllorna och vid kassorna. Vi behandlar alltid våra kunder jämlikt, och kommunikationen med dem är vår prioritet. Vårt biljettsystem säkerställer att varje kund besvaras inom den överenskomna svarstiden, vilket vi också övervakar varje månad.

EWQ henkilökunta

Anställda

Ett högt företagsansvar syns alltid som en positiv arbetsatmosfär. Som ansvarsfull arbetsgivare har vi lyckats engagera våra anställda, vilket återspeglas i den låga omsättningen hos vår personal.  Detta har ökat specialkompetensen inom företaget och gett uppkomst till en tillförlitlig familjegemenskap. Vi utför olika konkreta åtgärder, t.ex. utbildning och rekreationsdagar för att säkerställa våra anställdas välbefinnande, och vi satsar på trivsel i arbetsmiljön.

Samarbetsparter

Ansvarsfullhet är det viktigaste kriteriet vid val av underleverantörer. Vi säkerställer alltid våra underleverantörers företagsansvar och vi kräver att företag undertecknar våra principer för företagsansvar (EWQ Code of Conduct) innan samarbetet börjar. Vi vill fortsätta vår verksamhet med hög grad av inhemskt innehåll och därför föredrar vi inhemska samarbetsparter. Om det inte är möjligt att välja inhemska samarbetsparter utför vi alltid en riskbedömning och kräver en ansvarsauditering från fabriken i ursprungslandet.

Dataskydd

På grund av karaktären av vår affärsverksamhet behandlar vi en enorm mängd data varje dag. Här tar vi inga risker, behandlingen av all data är alltid tillförlitlig och säkrad med dataskydd i världsklass. Vår anställda har undertecknat principerna för dataskydd och har åtagit sig att följa dem. Dessutom är vår användning av data öppen och hanteras endast av professionella. Energin för vår maskinsal som är belägen i Finland produceras på ett närliggande biokraftverk för vilket Finlands Naturskyddsförbund har beviljat miljömärket EKOenergi.

Utveckling av aktiv ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet är en förbättringsprocess som aldrig tar slut, det är en bärande kraft bakom allt vi gör, som man inte kan köpa. Vi utvecklar ständigt konkreta gärningar inom ansvarsfullhet, exempel på detta är:

FIBS (Finnish Business & Society) medlemskap och utvecklingsarbete för företagsansvar tillsammans med trehundra företag som satsar mycket på ansvarsfullhet

Samarbete med CDP (Carbon Disclosure Project), CSR (Corporate Social Responsibility) Europen, samt WBCSD (World Business Council For Sustainable Development)

Vår ansvarsfullhet har blivit testad

Vår ansvarsfullhet har blivit testad

Den internationella organisationen EcoVadis har beviljat oss ett Gold certifikat för ansvarsfull affärsverksamhet som anger att vi är på rätt spår och att vi har fokuserat på rätta saker genom att göra vårt företag en allt bättre ansvarsbärare.

Vem är EcoVadis?

EcoVadis är det största analysföretaget inom hållbar utveckling och ansvarsfullhet som fokuserar också på små och medelstora företag med samma satsning och kvalitet som för stora företag.  Kriterierna är samma för alla, och det är mycket svårt att få en medalj. EcoVadis har redan analyserat över 90 000 företag i 160 länder och över 200 branscher. Målet är att betona företag som de anser ha möjligheter att utvecklas till framtidens mönsterelever i hållbar utveckling.

Ecovadis Godl vastuullisuus sertifikaatti

Planet Company

Vi är bland de första företagen som deltar i Planet Companys projekt vars mål är att lyfta fram konkreta ansvarsfulla gärningar. Vår inverkan på miljön kan genom dessa åtgärder mätas konkret, och nu finns det också information om oss på Planet Companys webbplats.

Vill du höra mer?