Vastuullisuus

Q:n DNA

Löydä tarina EWQ Jonottomien Palveluiden takana.

Konkreettista tekemistä kotimaisin voimin

Kotimaisuus

Meille kotimaisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Kotimainen suunnittelu ja tuotanto takaavat läpinäkyvän ja vastuullisen toimitusketjun ja voimme näin ylpeinä seistä arvojemme takana. Samalla luomme Suomeen työpaikkoja, omien työntekijöidemme lisäksi työllistämme lukuisia muita suunnittelun, tuotannon ja asennuksen ammattilaisia.

Avainlippu

EWQ Jonottomat Palveluille on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista ja Suomessa työllistävästä toiminnasta. Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Tuotteen Suomeen jäävän jalostusarvon eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelujen kriteerinä on yrityksen merkittävä kotimainen omistusosuus ja toimiva johto. Myös yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Ympäristö

Olemme jatkuvasti tietoisia tuotantomme aiheuttamista päästöistä ja laskemme oman hiilijalanjälkemme. Neutralisoimme vuosittaisen hiilijalanjälkemme istuttamalla Suomeen hiilinieluja, jotka sitovat noin 230 000 kg CO2 päästöjä. Samalla tuotamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka vähentävät energian kulutusta ja pienentävät hävikkiä. Laitteidemme käyttöikä on pitkä ja energiankulutus alhainen. Kierrätysaste on korkea ja kannustammekin asiakkaitamme joko kierrättämään itse tai palauttamaan laitteistot meille kierrätettäväksi. Kierrätyksemme hoitaa luotettava ja läpinäkyvä paikallinen kumppani.

Mukana Taimiteko-projektissa

Olemme mukana työllistämässä nuoria ja istuttamassa uutta hiilinielua yhdessä Suomen 4H-liiton kanssa Taimiteko-projektissa. Istuttamalla uutta metsää Vapon hylkäämille suoalueille ympäri Suomea neutralisoimme vuosittain hiilijalanjälkemme. Istutamme tällä hetkellä yli kaksi kertaa enemmän uusia taimia, kuin omat suorat CO2 -päästömme vuosittain ovat. Haluamme näin varmistaa sen, että myös epäsuora hiilijalanjälkemme neutralisoituu.

Hiilinielujen istuttaminen

Istuttamamme puut sitovat noin 230 000 kg CO2 päästöjä, mikä kattaa reilusti vuosittaisen hiilijalanjälkemme.

Nuorten työllistäminen

Työllistämme haja-asutusalueella asuvia nuoria työllistymään ja verkostoitumaan yritysten kanssa.

Asiakkaat

Kaikessa toiminnassamme, asetamme asiakkaamme etusijalle. Ratkaisumme takaavat rentouttavan asiointikokemuksen jonottamatta sekä mahdollisimman helpon hintatietojen ylläpidon kasvattaen loppuasiakkaiden luottamusta hintojen ollessa aina samat hyllyillä ja kassoilla. Kohtelemme asiakkaitamme aina tasavertaisesti ja heidän kanssaan kommunikointi on tärkein prioriteettimme. Tikettijärjestelmämme varmistaa, että jokaiselle asiakkaalle vastataan sovitun vasteajan sisällä, jota myös seuraamme kuukausitasolla.

EWQ henkilökunta

Työntekijät

Korkea yritysvastuu näkyy aina yrityksen hyvänä työilmapiirinä. Vastuullisena työnantajana, olemme onnistuneet sitouttamaan työntekijöitämme, joka näkyy vähäisenä henkilöstömme vaihtuvuutena. Tämä on kasvattanut yrityksen sisäistä erikoisosaamista ja synnyttänyt luottamuksellisen perheyhteisön. Toteutamme erilaisia konkreettisia tekoja, mm. koulutuksia ja TYKY-päiviä, työntekijöidemme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja panostamme työympäristön viihtyvyyteen. Jokainen työntekijämme on hyväksynyt ja toimii EWQ:n liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti.

 

Yhteistyökumppanit

Vastuullisuus on alihankkijoidemme valinnan tärkein kriteeri. Varmistamme aina alihankkijoidemme yritysvastuun ja vaadimme yrityksiä allekirjoittamaan yritysvastuumme periaatteet (EWQ Supplier Code of Conduct) ennen yhteistyön aloittamista. Haluamme jatkaa toimintaamme korkealla kotimaisuusasteella, ja tämän takia suosimme kotimaisia yhteistyökumppaneita. Jos kotimaista yhteistyökumppania ei ole mahdollista valita, teemme aina riskikartoituksen ja vaadimme vastuullisuusauditoinnin alkuperämaan tehtaalta.

 

EWQ Jonottomat Palvelut_Helsingin_Kaupunki

Tietosuoja

Liiketoimintamme luonteen takia käsittelemme valtavaa määrää dataa päivittäin. Emme ota mitään riskejä tässä, minkä takia datan käsittely on aina luotettavaa ja maailmanluokan tietosuojalla varmistettu. Työntekijämme ovat allekirjoittaneet tietosuojaan liittyvät periaatteet ja ovat sitoutuneet noudattamaan niitä. Lisäksi datan käyttömme on läpinäkyvää ja sitä hallinnoidaan vain ammattilaisten toimesta. Suomessa sijaitsevan konesalimme energia tuotetaan läheisellä biovoimalaitoksella, jolle Suomen Luonnonsuojeluliitto on myöntänyt EKOenergia-ympäristömerkin.

 

Aktiivinen vastuullisuuden kehittäminen

Vastuullisuus on loputon parannusprosessi, se on kaiken tekemisemme taustalla oleva kantava voima, mitä ei voi ostaa valmiina. Olemme jatkuvasti kehittämässä konkretiaa vastuullisuuden saralla, mistä esimerkkinä ovat:

FIBS (Finnish Business & Society) jäsenyys ja yritysvastuun kehitystyö yhdessä yli kolmensadan vastuullisuuteen vahvasti panostavan yrityksen kanssa

Yhteistyö CDP:n (Carbon Disclosure Project), CSR (Corporate Social Responsibility) Europen, sekä WBCSD:n (World Business Council For Sustainable Development) kanssa

Vastuullisuutemme on testattu

Kansainvälinen EcoVadis-organisaatio on myöntänyt meille kultatason sertifikaatin liiketoiminnan kokonaisvastuullisuudesta, joka kertoo siitä, että olemme oikealla tiellä ja olemme keskittyneet oikeisiin asioihin rakentamalla yhtiöstämme entistä paremman yritysvastuunkantajan. Kultaisen tunnustuksen saa vain 5 prosenttia yli 100 000 arvioidusta yrityksestä.

Mikä EcoVadis?
EcoVadis on suurin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden analyysiyritys, joka arvioi yritysten vastuullisuutta neljällä osa-alueella: ympäristö ja ilmasto, työntekijät ja ihmisoikeudet, eettiset toimintatavat sekä kestävä hankinta. EcoVadis on analysoinut jo yli 100 000 yritystä 160:ssa maassa ja yli 200:lla toimialalla. Tavoitteena on korostaa yrityksiä ja yrityksiä, joissa he näkevät mahdollisuuden tulla tulevaisuuden kestävän kehityksen mallioppilaiksi.

Ecovadis Gold 2023

Planet Company

Olemme ensimmäisten yhtiöiden joukossa mukana Planet Companyn yhteisössä, jonka tavoitteena on nostaa konkreettisia vastuullisuustekoja esille. Vaikuttavuutemme ympäristöön on näiden tekojen kautta konkreettisesti mitattavissa ja meistä löytyy nyt tietoa myös Planet Companyn sivustolta.

Haluatko kuulla lisää?