Wihuri Metro-tukku

Info

Wihuri Metro-tukku är en av Finlands ledande dagligvarugrossister, med ett nätverk av snabbgrossister som täcker hela landet. Wihuri Metro-tukku är en del av den internationella koncernen Wihuri.
Verksamhetsställen: 16

Bransch:

Mål

Förbättra kundupplevelsen, utveckla elektronisk prissättning, nå försäljningsmål och tillhandahålla aktuell information till kunderna.
EWQ har varit en viktig partner för oss i vår förnyelse av grossistkedjan och öppnandet av vår nya flaggskeppsbutik. EWQs digitala lösningar har hjälpt oss att förbättra kundupplevelsen och göra det enklare för vår personal att arbeta i våra grossister.
Sortiment- och Marknadsdirektör
Emilia Santavuori

Wihuri Metro-tukku

Wihuri Metro-tukku är en grossist som specialiserat sig på cateringsektorn och som ingår i den internationella koncernen Wihuri. Företaget har totalt 16 snabbmatsgrossister i hela Finland och är därmed en av Finlands ledande grossister inom dagligvaruhandeln. 

Metro-tukku har anpassat sig till den föränderliga restaurangmarknaden och har genomfört förändringar som bland annat har fokuserat på kundupplevelse och digitala kanaler. Förnyelseprojektet, som inleddes 2023, fokuserade på att utveckla elektronisk prissättning för partihandlare samt att främja försäljningsmål och ge aktuell information till kunder via digitala skärmar. Wihuri Metro-tukku valde EWQs elektroniska hyllkantslösning och NEWTON prisetiketter och digitala informationsdisplayer som lösning. 

EWQ en viktig partner i förändingen av grossistkedjan 

Projektet för modernisering av grossistkedjan, som inleddes 2023, kommer att beröra 16 snabbgrossister i hela Finland. Flaggskeppsbutiken som öppnades hösten 2023 i Konepaja i Helsingfors var en av de viktigaste implementeringarna förra året. 

”EWQ har varit en viktig partner för oss i vår förnyelse av grossistkedjan och öppnandet av vår nya flaggskeppsbutik. EWQs digitala lösningar har hjälpt oss att förbättra kundupplevelsen och göra det enklare för vår personal att arbeta i våra grossister”, säger Emilia Santavuori, sortiment- och marknadsdirektör på Wihuri Metro-tukku. 

ESL-prisdisplayer som en del av att förbättra kundupplevelsen 

En del av moderniseringsprojektet för butiker i grossistledet var utvecklingen av elektronisk prissättning. De gamla etiketterna hade nått slutet av sin livslängd och det fanns ett behov av nya, moderna elektroniska etiketter för att förbättra produktpresentationen och tillhandahålla aktuell pris- och produktinformation. Lösningen blev ett elektroniskt prisdisplaysystem från EWQ och NEWTON prisdisplayer. 

”De nya elektroniska hyllkantsetiketterna har samma funktionalitet som våra gamla etiketter, vilket var viktigt för oss när vi letade efter en ny lösning”, säger Jarkko Lifländer, kedjechef på Wihuri Metro-tukku. 

Förutom grundläggande information som produktnamn och pris möjliggjorde EWQs ESL-lösning införandet av många nya mervärdesdata. Nu innehåller ESL-displayerna även PLU-nummer för frukt- och grönsaksprodukter, som tidigare visades på separata pappersark, och ett anpassat utseende för kampanjprodukter, som uppdateras automatiskt när produkten är i kampanj. Kampanjen är markerad med röd färg och displayen visar också hur länge kampanjen gäller. Både PLU-numret och kampanjlayouten minskar den manuella prissättningen för personalen och frigör tid för exempelvis kundservice. 

Enligt Lifländer har EWQs ESL-lösning förbättrat kundupplevelsen. Alltid aktuella priser och prisändringar som uppdateras på några sekunder har en positiv inverkan på kundupplevelsen, eftersom kunderna kan vara säkra på att priset i kassan fortfarande är detsamma som på hyllan. Det gör också livet enklare för personalen när de inte behöver vänta mer än några sekunder på prisändringar och systemet fungerar tillförlitligt. 

Digitala skyltar främjar försäljningsmål 

Förutom de elektroniska prisdisplayerna använder Wihuri Metro-Tukku också EWQs digitala displayer. 

”Samarbetet med EWQ kring de digitala skyltarna har varit enkelt och flexibelt, med ett utbud av digital skärmar som passar oss. Mätningar, leveranser och installationer har gjorts enligt ett snabbt schema för våra anläggningar, även om våra Metro-tukkus är belägna över hela Finland. Vi har också fått stöd i att välja rätt skärmstorlek så att de är optimerade för det tillgängliga utrymmet”, berättar Santavuori. 

Wihuri Metro-tukku vill ge sina kunder användbar och aktuell information om sina tjänster, sortiment och konkurrensfördelar, vilket har blivit ännu enklare genom tillägget av digitala skärmar i sina grossistbutiker. Skärmarna är placerade i viktiga kund-zoner i Metro-tukku, till exempel vid ingången och i slutet av hyllorna, vilket var en ny lösning för grossisterna. 

”Skärmarna i slutet av hyllorna är mer effektiva när det gäller att lyfta fram produkter när det också finns en rörlig bild. De digitala skärmarna främjar våra försäljningsmål, stöder vår personals kundservice och ger också värde till våra intressenter, till exempel leverantörer, som en del av vår gemensamma marknadskommunikation”, säger Santavuori. 

Förutom hos grossisterna används digitala skärmar även på Wihuri Metro-tukkus administrations- och logistikcenter i Vanda, där det är viktigt att kommunicera aktuella frågor på ett effektivt sätt, samt på evenemang. 

”Vi har också dragit nytta av vårt sömlösa samarbete med EWQ vid evenemang som mässor. När en partner involveras tidigt i utformningen av montern är det lätt att hitta de bästa lösningarna för utrymmet tillsammans och att ta hänsyn till digital skyltning när montern byggs. Digitala skärmar hjälper oss att förbättra vår kommunikation och varumärkesimage som en del av evenemanget”, säger Santavuori. 

Alla digitala skyltar hanteras centralt från huvudkontoret i Wihuri Metro-tukku. Marknadsavdelningen kan enkelt underhålla och hantera innehållet och deras material är nu ständigt uppdaterat. 

”Hanteringen av de digitala skärmarna och innehållsproduktionen har säkerställts tillsammans med användarutbildning för att hitta lösningar som fungerar för oss för att säkerställa smidig daglig drift och maximal användning av skärmytorna”, berättar Santavuori. 

Vill du höra mer?