Peten Koiratarvike

Info

Peten Koiratarvike är en djuraffär och webbutik som specialiserar sig på djurfoder. Peten Koiratarvike är en del av Musti Group, den största djurhandelskedjan i Norden och den fjärde största i Europa.
Verksamhetsställen: 6

Bransch:

Mål

Frigöra personaltid för det som inte är viktigt – kundservice. Dynamisk prissättning och säkerställande av samma priser online och i butik.
EWQ:s lösningar för elektronisk prisvisning gör arbetet snabbare och enklare och ökar arbetsglädjen. Det tar nu åtta minuter istället för en timme att prissätta 80 produkter.
Area Sales Manager
Jemina Niininen

Peten Koiratarvike

Peten Koiratarvike, en djurfoderbutik och webbutik med stark tillväxt i omsättning och produktutbud, bytte till elektronisk prissättning 2023 med EWQs lösning. Lösningen omfattar elektroniska prisetiketter (ESL) på hyllkanter och större ScanToPair-displayer som visar information om frysta produkter. Elektronisk prissättning har gjort prissättningen snabbare och enklare, förbättrat arbetstillfredsställelsen och frigjort personaltid för kundservice, vilket är Peten Koiratarvikes viktigaste differentiator.

År 2023 ville Peten Koiratarvike bli digitalt och gå över till elektronisk prissättning, vilket skulle underlätta dynamisk prissättning och säkerställa samma priser både online och i butikerna. De ville också effektivisera butiksarbetet, eftersom det var mycket tidskrävande att byta prislappar och personalen behövde tillräckliga resurser. Medan onlinebutikerna bara behövde trycka på en knapp, var butiksbutikerna tvungna att skriva ut, riva, vika och sätta på plats. Det tog mellan tre och sex timmar i veckan att vika dem.

”Prissättning var inte någons favoritsysselsättning. Det var inte en viktig del av butiken och det tog lång tid”, säger Jemina Niininen, area sales manager på Peten Koiratarvike.

Med EWQ:s lösning ändras priserna i webbutiken och i butiken samtidigt och med samma hastighet.

”Elektroniska prisdisplayer gör arbetet snabbare och enklare och ökar arbetsglädjen. Det tar nu åtta minuter istället för en timme att prissätta 80 produkter. Personalens tid frigörs för kundservice, som vi vill satsa på!” säger Niininen.

Peten Koiratarvike har många olika erbjudanden och specialkampanjer, vilket man var tvungen att ta hänsyn till under planeringsfasen och integrationen. Kampanjetiketter implementerades med färgaccenter och olika former, så att erbjudanden med begränsad tid och kvantitet samt baskampanjerna sticker ut från varandra och från de normalprissatta produkterna.

Peten Koiratarvike använder en elektronisk prisdisplay med sidbyte, dvs. displayen visar priset på första sidan och produktinformation för personalen på den andra sidan, t.ex. balans, menykategori, produktlivscykel och produktkategori. Sidan med ytterligare information hjälper personalen med hyllplaceringen och berättar t.ex. vilka hyllor som ska rensas från utgående varor.

Personalen har också varit nöjda med förändringarna. Suvi Katajisto, säljare, tycker att prisdisplaysystemet är snabbt och enkelt och undrar varför det inte har införts tidigare.

”Igår kom prisändringarna och allt vi behövde göra var att titta på hur priserna ändrades. Det passar riktigt bra för 2024!” säger Katajisto.

Niininen har varit nöjd med samarbetet mellan EWQ och Peten Koiratarvike. Kommunikationen har varit utmärkt och han har alltid varit medveten om vad som händer.

”EWQ:s prisdisplaylösning är redan bra som den är och vi kan använda den ännu mer i framtiden!” avslutar Niininen.

Vill du höra mer?