EWQ yhteistyöhön 4H Taimiteko -projektiin – Olemme nyt hiilineutraali yhtiö

Facebook
Twitter
LinkedIn

EWQ aloitti yhteistyön Suomen 4H-liiton Taimiteko -projektissa ja kävi tutustumassa hankkeeseen, jossa Etelä-Pohjanmaalla, Soinissa istutettiin yhteensä yli 3000 puuntainta, jotka kasvavat uudeksi metsäksi. Lahjoittamamme taimet kattavat kirkkaasti koko vuoden 2020 päästöt, jotka ovat aiheutuneet omasta toiminnastamme. Taimiteko on osa ilmastotyötämme, jonka päätavoitteena on olla aidosti hiilineutraali toimija.

Suomi sai taas lisää hiilinieluja, kun 4H-kerholaiset istuttavat lähes neljän hehtaarin kokoiselle alalle männyn- ja kuusentaimia. Uusi EWQ-metsä kasvaa vanhan turvesuon tilalle Etelä-Pohjanmaalla, Soinissa.

EWQ:n osuus Soinin 4H Taimiteko-projektista sitoo noin 230 000 kg CO2 päästöjä, mikä vastaa oman toimintamme vuotuista hiilijalanjälkeä kirkkaasti. Hiilijalanjälkemme koostuu servereiden konehuoneen lämmityksestä, toimitilojen ylläpidosta, oman tuotantomme hiilijalanjäljestä, elektroniikan kierrätyksestä sekä huoltomme kaluston käytöstä autot mukaan lukien.

“Toimintamme hiilijalanjälki on nyt siis kuluvan vuoden osalta täysin neutralisoitu!”

“Toimintamme hiilijalanjälki on nyt siis kuluvan vuoden osalta täysin neutralisoitu!” kertoo EWQ:n toimitusjohtaja Sampo Brisk.

Vastuullisuus on kaiken tekemisemme perusta EWQ:lla. Yhtenä suurimpana kulmakivenä on juurikin ympäristön huomioonottaminen kaikessa yhtiön toiminnassa. Lupauksemme on olla markkinoidemme ainoa aidosti hiilineutraali toimija.

Neutralisoimme oman hiilijalanjälkemme vuosittain ja sitoudumme alentamaan sitä kaikin mahdollisin keinoin, kuten uusiutuvan energian käytön ja huollon sekä tuotantomme prosessien tehostamisen kautta. Teemme yhteistyötä vain vastuullisten toimijoiden kanssa sekä ohjaamalla varoja konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten puiden istutukseen. 

“Uuden metsän ja hiilinielun istutus yhdessä 4H-kerhon kanssa tuo vastuullisuuden yhtiömme osalta konkreettiseksi, itse asiassa vastuullinen toiminta ei enää konkreettisemmaksi voi tulla. Yhteistyö uusien hiilinielujen rakentamisen osalta sopii täydellisesti yrityskuvaamme, jonka päämääränä on aina konkreettinen, luotettava ja ammattitaitoinen palvelu ja hyöty kustannusten minimoimiseksi myös asiakkaamme osalta, mikä voidaan nyt toimittaa myös täysin hiilineutraalisti”, Brisk kertoo.

Metsiin luotu hiilinielu on hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen.

Metsiin luotu hiilinielu on hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen. Metsittäminen luo myös uusia elinympäristöjä sekä ekosysteemipalveluita. 

“Teemme EWQ:ssa aitoja asioita, joilla on merkitystä meille kaikille. On erittäin hienoa olla töissä yhtiössä, joka ottaa vastuullisuuden vakavasti ja pystyy osoittamaan näin konkreettisesti tahtonsa ja toimensa asian eteen. Suomi on edelläkävijä ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvän aidon työn tekemisessä, me sen mukana vastuullisena suomalaisena työnantajana konkreettisten toimien etulinjassa”, Brisk sanoo.

Taimiteko työllistää nuoria  

Taimiteon istutustyö tuo töitä myös nuorille. 4H-kerho rekrytoi pääosin yläkouluikäisiä nuoria, kouluttaa heidät istutustyöhän ja maksaa heidän palkkansa. Taimiteoilla pyritään lujittamaan nuorten luontosuhdetta sekä lisäämään heidän tietouttaan metsien tärkeydestä. Lisäksi Taimiteko opettaa hyviä työelämätaitoja.

Kävimme tutustumassa paikan päällä Soinissa projektiin ja todistamassa konkreettisesti, kuinka pienillä teoilla on suuret vaikutukset ympäristöön. Saapuessamme istutusalueelle, paikalla oli viitisen nuorta istutuspuuhissa ja lisää istuttajia työskenteli suon toisella puolella. Paikalliset 15-vuotiaat Topias, Jasper ja Adam pitivät ansaitsemaansa lounastaukoa kauniissa metsämaisemassa.

“Työ on ollut kivaa ja sää hyvä”, pojat kertoivat. Heille Taimiteko on kesän ensimmäinen kesätyö.

Taimitekojen kautta työllistetty nuori saattaa olla ensimmäisessä kesätyössään.

Tällä hetkellä vallitsevan koronapandemian aikana, Taimiteko on entistäkin tärkeämpi nuorten työllistäjä. Taimitekojen kautta työllistetty nuori saattaa myös olla ensimmäisessä kesätyössään, sillä kohderyhmä 9.-luokkalaiset putoavat vielä perinteisten kesätyömarkkinoiden ulkopuolelle. Jokainen nuori on työsuhteessa paikalliseen 4H-yhdistykseen ja saavat työstä virallisen työtodistuksen.

“Havaitsimme jälleen kerran sen tosiasian, että paikalla haastatelluille nuorille oli täysin selvää se, että he aikovat kouluttautua edelleen peruskoulun päätyttyä joko lukioon tai suoraan metsänhoitoon liittyviin ammatteihin sekä kokivat juuri alkaneen kesätyön tärkeäksi ja olivat kiitollisia saamastaan tuesta. Eli Suomen tulevaisuus on hyvissä käsissä, Suomen koulut ja yhteiskunta tuottavat yhä vastuullisempia ja aina vain fiksumpia nuoria. Ei ole syytä huoleen, olemme hyvissä ja vastuullisissa käsissä Suomessa myös jatkossa!” Brisk sanoo.

Mikä Taimiteko?

Taimiteko on Suomen 4H-liiton vuonna 2019 lanseeraama projekti, jossa ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Taimiteossa kompensoidaan niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret. Tavoitteena on lujittaa nuorten metsäsuhdetta ja samalla istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on hankkeen suojelija.

Tamiteosta ja Suomen 4H-liitosta voi lukea lisää:

https://www.taimiteko.fi/

https://4h.fi/

EWQ on pitkän ja vahvan kokemuksen omaava, digitaaliseen myymäläviestintään ja asiakashallintaan erikoistunut 100% kotimaisessa omistuksessa oleva yritys. Meille on tärkeää, että voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, joiden valmistuksella tuemme suomalaista työtä ja viemme yhdessä Suomen nousuun. Toimimme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Pyrimme jatkuvasti parantamaan resurssitehokkuuttamme minimoiden toimintamme kielteiset ympäristövaikutukset ja kompensoimme hiilijalanjälkemme.