Search

search

Code of Conduct

EWQ (Eurosec Oy) on vuodesta 1996 saakka toiminut, digitaaliseen myymäläviestintään ja asiakashallintaan erikoistunut pohjoismainen yritys, jonka päätoimipiste on Helsingissä Pitäjänmäellä. Se käsittää pääkonttoritoiminnot sekä vuoropalvelulaitteiden tuotantotilat. Ruotsissa puolestaan sijaitsee Tukholman toimisto sekä Göteborgin showroom ja varasto. Vuonna 2015 yrityksessä tapahtui sukupolvenvaihdos, jonka yhteydessä yksi neljästä nykyomistajasta ja avainjohtajasta liittyivät mukaan. Nykyään omistajia on viisi. Tänään EWQ:n vuotuinen liikevaihto on noin 6 milj. € ja se työllistää 20 päätoimista henkilöä. Liikevaihdosta n. 90 % on laitteistoja ja loput ohjelmistopalveluja. Tavoitteemme on olla hiilineutraali toimija vuodesta 2020 alkaen.

 

Yleinen periaate

EWQ sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan voimassaolevia lakeja, mukaan lukien YK:n määrittelemät ihmisoikeudet, jotka pitävät sisällään lapsityövoiman kiellon, työntekijöiden tasa-arvoisen kohtelun ja syrjimättömyyden. Pidämme huolen, että alihankintaketjumme ja asiakkaamme ovat sitoutuneet näihin periaatteisiin.

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen suhteen, kuten lapsityövoimaan, ihmisoikeuksien rikkomuksiin ja syrjintään, meillä on nollatoleranssi ja tämä periaate koskee koko tuotantoketjuamme sekä yhteistyökumppaneitamme. Hallituksemme on hyväksynyt nämä periaatteet ja sitoutunut valvomaan niiden noudattamista jatkuvasti.

 

Vastuullisuuden kulmakivet

Kaikki toimintamme perustuu siihen, että jokainen työntekijämme ottaa vastuullisuuden huomioon kaikessa tekemisessämme. Vastuullisuutemme kulmakivet ovat positiivinen asiakaskokemus, hyvä työilmapiiri, vahva luottamus yhteistyökumppaneihimme ja maailmanluokan tietosuoja. Lupauksemme on olla markkinoidemme ainoa aidosti hiilineutraali toimija. Valvomme myös kierrätystämme ja alihankintaketjuamme. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon vastapuoliemme tasavertaisen kohtelun ja myös kollegoidemme arvostuksen.

Hyvä työilmapiiri yrityksessä kertoo hyvästä hallintotavasta, korkeasta etiikasta ja myös ympäristön huomioonottamisesta kaikessa yhtiön toiminnassa. Kun vastuullisuusasiat ovat yhteistyökumppaneilla ja itsellä kunnossa, yhtiön kiinnostavuus työpaikkana ja yhteistyökumppanina kasvaa ikään kuin automaattisesti. Myös luottamus ja avoimuus kasvavat samalla yhtiön voimavaraksi.  Vastuullisuus ei siis ole meille erilaisten sertifikaattien keräilyä, se on meille aitoa tekemistä. Kaiken perusta on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että otamme vastuullisuuden vakavasti ja, että meillä kaikilla on halu kehittää sitä tahoillamme.

 

Ympäristönsuojelu

Yrityksemme tuottaa asiakkaille ratkaisuja, jotka vähentävät energian kulutusta, pienentävät hävikkiä sekä tehostavat varastonhallintaa ja verkkokauppaan liittyvään keräilyyn käytettävää työmäärää, mikä johtaa siihen, että asiakkaidemme hiilijalanjälki pienenee oleellisesti vähentäen samalla kustannuksia. Me itse koemme onnistuneemme vastuullisena toimijana silloin, kun työntekijämme voivat hyvin ja sitä kautta asiakkaat ovat tyytyväisiä toimintaamme. Hyvinvoiva työntekijä on kaiken avain ja näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa vastuuna kollegasta ja asiakkaasta.

Laitteidemme kierrätysaste on korkea ja niiden energiankulutus on alhainen. Käytämme toimittajina vain alan parhaita ratkaisuja. Intohimomme on palvella asiakkaita aina ammattimaisesti ja luotettavasti. Päämäärämme on tuottaa asiakkaillemme positiivisia kokemuksia helpottamalla esimerkiksi jonotukseen tai asiointiin liittyviä ongelmia tai nopeuttamalla palvelujen saatavuutta ja laatua. Otamme myös epäonnistumiset aina vakavasti ja korjaamme jälkemme niin, että asiakkaan palaute on ongelmanratkaisuissakin aina positiivinen.

 

Hiilijalanjälkemme neutralisointi

Neutralisoimme oman hiilijalanjälkemme vuosittain ja sitoudumme alentamaan sitä kaikin mahdollisin keinoin, kuten uusiutuvan energian käytön ja huollon sekä tuotantomme prosessien tehostamisen kautta. Laskemme oman hiilijalanjälkemme ja sitoudumme neutralisoimaan sen vuosittain tekemällä yhteistyötä vain vastuullisten toimijoiden kanssa sekä ohjaamalla varoja puun istutukseen. Tässä suhteessa teemme konkreettista yhteistyötä Metsähallituksen ja 4H -verkoston kanssa (www.taimiteko.fi).

 

Valvonta ja mittaaminen

Me EWQ:lla varmistamme aina alihankkijoiden yritysvastuun ennen kuin aloitamme heidän kanssaan yhteistyön. Yhteistyökumppanimme ovat siis kaikki vastuullisia ja toimivat eettisillä kriteereillä korkealla tasolla. Lähdemme siitä, että kumppanimme sitoutuvat kanssamme meidän Code of Conduct -periaatteisiin. Vastuullinen toimija tekee siis aina niin, että se varmistaa koko tuotantoketjunsa aivan alusta alkaen. Olemme valinneet toiminnassamme vastuullisen tien ja teemme kaikkemme kehittyäksemme siinä koko ajan lisää. Toimittajana otamme vastuun tuotantoketjustamme niin, että asiakkaamme voi luottaa siihen, ettei meidän palvelumme ja tuotteiden osalta ole riskiä esimerkiksi siitä, että tuotantoketjumme jostakin kohtaa löytyisi kumppani, jonka työolosuhteet eivät täyttäisi vastuullisuuden kriteerejä. Myös kierrätyksemme hoitaa aina paikallinen vastapuoli, jonka prosessi on sertifioitu.

 

Työtapaturmat

Työtapaturmien osalta meillä on tavoitteena nollataso ja seuraamme tätä aktiivisesti.

 

Tietosuoja

Liiketoimintamme luottamuksen kivijalka on maailmanluokan tietosuoja. Liiketoimintamme perustuu syvään ja molemminpuoliseen luottamukseen tiedontallentamisen ja siirron suhteen.

 

Vaikuttaminen (Engangement)

Vastuullisuuteen liittyy läheisesti myös vaikuttaminen ja me omalta osaltamme teemme niin esimerkiksi omien alihankkijoidemme valinnassa. Vastuullisuus on alihankkijoidemme valinnan tärkein kriteeri. Annamme yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden parantaa prosessejaan, jos jokin epäkohta vastuullisuuden suhteen havaitaan, jolloin omalta osaltamme vaikutamme myös yhteistyökumppaneiden vastuullisuuteen ja siihen suhtautumiseen. Vaikuttaminen on tehokkainta aina lähtien liikkeelle omasta tekemisestä ja valitsemalla vastapuoleksi samoin ajattelevat yhteistyökumppanit.

 

Yritysvastuun kehittäminen

Olemme jatkuvasti kasvattamassa konkretiaa vastuullisuuden saralla, mistä osoituksena olemme liittyneet FIBS:n (Finnish Business & Society) jäseneksi ja teemme nyt heidän kanssaan aktiivista yhteistyötä, CDP:n (Carbon Disclosure Project), CSR (Corporate Social Responsibility) Europen, WBCSD:n (World Business Council For Sustainable Development) ja muiden alan kansainvälisten toimijoiden kanssa yritysvastuumme kehittämiseksi. FIBSin kautta olemme mukana yli 300:n vastuullisuuteen vahvasti panostavan yrityksen joukossa kehittämässä yritysvastuutamme jatkuvasti eteenpäin.

Vastuullisuus on loputon parannusprosessi, se on kaiken tekemisemme taustalla oleva kantava voima. Olemme nostaneet vastuullisuuden kaiken tekemisemme perustaksi, mikä on hyvä alku pitkälle kehitystyölle vaikuttamisen saralla.

 

Pääyhteistyökumppaneidemme vastuullisuuslinkit:

https://www.fibsry.fi/
https://4h.fi/
https://www.taimiteko.fi/
https://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/strategy/
https://solumesl.com/
https://www.gs-alliance.org/