Installationer & förpackningsmaterial

Våra professionella och erfarna installatörer förverkligar kundernas önskemål. Vi sysselsätter båda egna installatörer och partners runtom i Norden. Vi träffar och utbildar alla våra partners i våra produkter. Vi håller också på och utvecklar ett övervakningssystem med vilket vi garanterar de bästa möjliga installationsspåren.

För att varje transport ska anlända oskadad har vi har vi planerat det bästa möjliga och optimerade förpackningssättet för varje biljettautomat. Som förpackningsmaterial använder vi endast material som kan återvinnas. Vårt förpackningsplast är tillverkat av återanvänt plast, och vi använder inte PVC-plast. Vår fraktpartner har åtagit sig olika gärningar för att minska utsläpp, bland annat användning av diesel som är tillverkad av avfall och rester vid distributionstrafiken.