Leveransvillkor

Gäller från 12.3.2021 

Nätbutik 

Eurosec Oy (1039419-7) säljer produkter till företag i Finland och inom EU. Produkternas pris inkluderar inte mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten att justera priser och leveranskostnader. 

Beställning 

Du kan beställa produkter i nätbutiken genom att plocka dem i din kundkorg ocsedan betalar kundkorgens innehåll vid kassan. 

När du beställer från webbutiken måste du läsa och åta dig de gällande leveransvillkoren.  

Eurosec Oy ansvarar inte för att alla produkter som presenteras i webbutiken är tillgängliga omedelbart. Eurosec Oy strävar emellertid efter att se till att webbutiken alltid visar uppdaterad information om produkterna och deras tillgänglighet. Eurosec Oy förbehåller sig rätten att ändra produkter eller tjänster eller att avbryta tillverkningen utan ansvar eller separat meddelande. 

Vid beställning skapas ett bindande försäljningsavtal när kunden har skickat sin beställning i webbutiken. I beställningen förbinder sig kunden att köpa de produkter och tjänster som anges i sin beställning i enlighet med dessa villkor. Kunden uppmanas att kontrollera innehållet i sin beställning noggrant innan beställningen bekräftas. Eurosec Oy skickar en beställningsbekräftelse till kunden via e-post med hjälp av kontaktinformationen från kunden. Eurosec Oy förbehåller sig rätten att inte acceptera beställningen. 

Kunden måste kontrollera att innehållet i bekräftelsen motsvarar den beställning som gjorts av kunden. 

Eurosec Oy förbehåller sig rätten att annullera sin orderbekräftelse när som helst innan kunden har fått de beställda produkterna eller tjänsterna, om Eurosec Oy har en giltig och laglig anledning till annulleringen. Om Eurosec Oy annullerar beställningen efter att beställningsbekräftelsen har skickats och kunden redan har betalat för beställningen kommer Eurosec Oy att återbetala de betalningar som motsvarar annulleringen utan dröjsmål. 

Eurosec Oy ansvarar inte för att kundens beställning inte mottas på grund av ett fel i datanätet eller telekommunikationsanslutningen. 

Kommunikationen sker via e-post. Som kund samtycker du till att alla kontrakt, meddelanden och annan kommunikation som skickas i elektronisk form är lika bindande som meddelanden som skickats skriftligen. 

Kundinformation och integritet 

Eurosec Oy behandlar personuppgifter som mottas via webbutiken och tillhandahålls av kunden på det sätt som tillåts och krävs enligt gällande dataskyddsföreskrifter. Eurosec Oy: s sekretesspolicy, som beskriver behandlingen av personuppgifter mer detaljerat, finns på 

Produktpriser 

Priserna för EWQ-webbutik är i euro (eur). Priserna är utan moms (moms 0%). I beställningsfasen läggs utöver moms (24%) en leveransavgift till priserna så att slutpriset på beställningen blir synlig för kunden när kunden bekräftar beställningen i webbutiken. 

Priset på produkten är det pris som visas på EWQwebbutik i samband med produktinformationen vid beställningstillfället. Priserna gäller tills vidare eller under en viss period. Priserna på nätbutiksprodukter och leveranser uppdateras regelbundet. Eurosec Oy förbehåller sig rätten att korrigera och revidera priser på grund av tekniska eller mänskliga fel. Om felaktig prisinformation har tillhandahållits i webbutiken och felet är så tydligt att kunden borde ha förstått felet i fråga (t.ex. är priset exceptionellt lågt jämfört med det faktiska priset eller den allmänna prisnivån) är Eurosec Oy inte skyldig att sälja produkten till fel pris. 

Betalning 

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken. 

Paytrail Oyj 
FO-nummer: 2122839-7 
Innova 2 
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä 
Telefon: 0207 181830 
www.paytrail.com  

 

Betalsätt 

Nätbankernas nätbetalningsknappar 
Du kan använda alla de finländska bankernas nätbetalningsknappar då du betalar din beställning. När du använder bankkoder som du fått från din bank och vill betala dina inköp, kommer du att överföras för en liten stund till din egen nätbank där du kan betala produkterna direkt från ditt bankkontoBetalningens mottagare är Paytrail Oyj, som erbjuder betaltjänsterna i vår nätbutik. 

Kortbetalningar (Visa, Visa Electron, Mastercard, Eurocard eller American Express) och MobilePay 
Att betala med kort och MobilePay i vår nätbutik är enkelt och tryggt. Kortbetalningarna i vår nätbutik erbjuds av Paytrail Oyj i samarbete med Nets. Alla kortuppgifter hanteras alltid i ett säkert datanätverk.  

Beställnings- och betalningsbekräftelse 

När din beställning har gått igenom får du en orderbekräftelse per din e-post. En förutsättning för att sända meddelandena med bekräftelse är att du har uppgett din e-postadress i samband med beställningen. 

Leveranser  

Eurosec Oy kommer att leverera de sålda produkterna till kundavtalet med en tredje part på grundval av transportavtalet. Det är möjligt att leverera beställningar i Finland till adresser med fast vägförbindelse. Leveranskostnader läggs till orderpriset. Leveranskostnader för varje beställning kan ses i nätbutikens kundvagn. 

Leveranstid 

Våra vanligaste leveranstider till Finland är 14 dagar, beroende på beställning och leveransmetod. Leveranstid bekräftas via e-post i orderbekräftelsen. Eurosec Oy ansvarar inte för förseningar orsakade av force majeure eller indirekta olägenheter orsakade av förseningar. Om Eurosec Oy har skickat beställningen i tid, men det finns störningar i transportörens leverans, t.ex. att leveransen av post är överbelastad, ansvarar inte Eurosec Oy för leveransförseningarna. 

Vid behov kan beställningen delas in i flera leveranser. Om beställningen levereras i flera satser debiterar Eurosec Oy leveranskostnaderna endast för en leveransbatch. Eurosec Oy förbehåller sig rätten att inte leverera beställningen om produkten eller en ersättningsprodukt inte längre är tillgänglig. Transaktionen anses då vara annullerad och Eurosec Oy kommer att återbetala de mottagna betalningarna till kunden. I sådana fall är Eurosec Oy i kontakt med kunden och kommer överens om åtgärder. 

Eurosec Oy ansvarar inte om leveransen av beställningen är försenad eller ordern inte kan levereras på grund av kunden, till exempel på grund av att kunden har lämnat felaktig kontaktinformation eller inte meddelat en ändring av sin kontaktinformation. 

Bytes- och returvillkor 

Produkter som beställts från EWQ: s onlinebutik har ingen allmän rätt till byte eller retur. Som regel säljer vi inte våra produkter till privatpersoner, men våra kunder är bara företag. Följaktligen kan transaktionen endast avslutas i händelse av avtalsbrott eller väsentligt fel mellan parterna. En väsentlig förklaring till det väsentliga felet måste ingå i kontraktet för att uppsägningen ska vara möjlig. Information om ett väsentligt leveransfel eller fel i produkten måste rapporteras till Eurosec Oy omedelbart efter leverans. 

Det är svårt att avveckla handeln mellan företag eftersom det kräver mycket tvingande skäl. Till exempel är ett tillfälligt infall inte en anledning att avveckla en handel. Vid problem, kontakta vår kundtjänst (support@ewq.zone). 

Ytterligare villkor och serviceavtal för företagskunder 

Eurosec Oy är inte ansvarigt för direkt eller indirekt förlust, skada eller inkomstbortfall orsakad av produkten och / eller tjänsten. Eurosec Oy: s ansvar är alltid begränsat till innehållet i dessa villkor. Ansvar för produktfel är begränsat till en eventuell retur av köpeskillingen minus driftsförmånen. 

Garantiperioden för utrustning som köps för företagsanvändning bestäms i enlighet med tillverkarens garantivillkor och slutet av garantiperioden upphör Eurosec Oy: s ansvar. Eurosec Oy erbjuder sin EWQ Köfria Tjänster som en tjänst mot en extra avgift med standardinnehåll eller ett omfattande underhållskontrakt, för vilken mer information kan erhållas från Eurosec Oy: s kundtjänst på support@ewq.zone. Med hjälp av serviceavtalet garanterar kunden den bästa servicen och den snabbaste svarstiden i samband med underhåll av enheten, och fortsätter att serva och underhålla enheten även efter garantiperioden genom att betala en månadsavgift till Eurosec Oy. 

Normalt upphäver garantin och säljarens ansvar, om inte annat anges av tillverkaren, att fysiskt öppna produkten för att modifiera enheten. 

Eurosec Oy förbehåller sig rätten att rikta företagskunder att handla direkt med tillverkaren eller ett av tillverkaren auktoriserat servicecenter eller att använda sin egen tjänst. Ytterligare information om underhåll och andra tjänster kan begäras från Eurosec Oy: s kundtjänst (support@ewq.zone). 

Eurosec Oy är inte skyldigt att fullgöra avtalet om det stöter på en force majeure som det inte rimligen kan övervinna. Eurosec Oy är inte skyldigt att kompensera kunden för skada eller kostnader som orsakats kunden i händelse av force majeure och har rätt att säga upp avtalet. Genom att lämna en beställning och / eller en begäran om offert accepterar kunden entydigt Eurosec Oy: s villkor. Kontraktsvillkor som används av kunden kommer inte att följas om de strider mot Eurosec Oy: s avtalsvillkor. 

Ändringar av villkoren 

Eurosec Oy har rätt att göra ändringar i dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. 

 

 

Kundservice 

Om du har några frågor eller problem, vänligen kontakta EWQs kundtjänst via e-post support@ewq.zone. EWQ: s kundservice är öppen på vardagar kl. 08.00 till 16.00