Search

search

Kösystem

Vårt kösystem är marknadens mest överlägsna, trådlösa kösystem som utvecklats för hantering och analys av kundflöden. Vårt system fungerar världen över på fler än 20 000 verksamhetsställen där det är trevligt att köa och enkelt att sköta ärenden.

Systemet utnyttjar modern teknik, är tillverkat i Finland och omfattar biljettautomater och displayer samt fungerar även i mobiltelefonen. Vårt kösystem guidar och informerar kunden tydligt, vilket effektiviserar kundtjänsten och håller personalen hela tiden medveten om den aktuella kösituationen och kundbeteendet. Tack vare vår produktkompatibilitet och flexibilitet kan våra tjänster skräddarsys till att motsvara just dina behov, en användbar helhet som ger dina tjänster bästa möjliga mervärde.

Titta på videon!

Varför

Glöm okontrollerade köer, utdragna rusningstider och knackig kommunikation. Frihet att röra på sig medan man köar minskar stress, sparar kundens tid och ökar kundnöjdheten. Vårt kösystem fungerar även i mobilen och ger kunden frihet att avlägsna sig från platsen för sitt ärende, och möjlighet att gå runt och göra ytterligare köp under kötiden.

Turnumren som visas på stora Digital Signage-displayer och annonser som integreras i biljettautomaterna garanterar bästa möjliga synlighet och ökar din försäljning. Systemet samlar in information om såväl antal kunder som väntetider och genom att följa upp dessa kan kundtjänsten utvecklas kontinuerligt till att bli ännu effektivare. Och då blir det även enkelt att rikta personalresurserna till tider då det är som mest kunder i rörelse.

Utformningen av anordningarna i kösystemet har planerats noggrant och de tillverkas av förstklassiga material. Tack vare trådlösheten kan anordningarna flyttas fritt och flexibelt, och då behöver det nästan inga installationsarbeten.

Detta mångsidigt anpassningsbara system möjliggör effektiva, smidiga och trevliga kundupplevelser samt gör det tydligare och snabbare att såväl sköta ärenden i din butik som styra resurser till rätt platser i rätt tid.

Produkter

EWQ-Touch

EWQ-Touch är en biljettautomat med pekskärm för hantering av också krävande kundflöden. På den klara och anpassningsbara 17-tumsskärmen kan du utöver 1–8 tjänstegrupper presentera kundkommunikation och annonsering.

Ett stort antal kunder tar dagligen en kölapp i biljettautomaten, vilket innebär att marknadsföringsmeddelanden har bästa möjliga synlighet och inverkan på kundens köpbeslut. Hur många som har sett meddelandet är enkelt att mäta med hjälp av EWQ-rapporteringsverktyget, som även används till att samla in och analysera dagsspecifika uppgifter om bland annat antalet kunder och väntetider.

Displayens färgsättning och innehåll är enkla att ändra, när som helst. Utseendet kan väljas mellan fyra färdiga teman eller anpassas till önskad färgsättning eller bild, till exempel i enlighet med företagets varumärke. Antalet tjänstegrupper och namnen på dem kan vid behov också bytas snabbt. Dessutom kan tjänstegrupperna schemaläggas att fungera mellan vissa tider per veckodag. Biljettautomatens funktions manövreras i ett system som fungerar i ett internt IP-nätverk.

Tack vare pekskärmen kan språket på pekskärmen enkelt bytas med en enkel rörelse. Trådlösheten och de upp till åtta enheterna som kan vara anslutna samtidigt möjliggör en synlig biljettautomat som kunderna lätt hittar, till exempel vid varje ingång.

EWQ-Touch kräver en spänning om 230 VAC och en Ethernet-port. Enheten är kompatibel med EWQ Master-enheten.

EWQ-100

EWQ-100 utvecklades och namngavs till ära av hundraåriga Finland. Enheten är trådlös, elegant och tillverkad i rostfritt stål med skyddsglas för flexibel hantering av kundflöden. EWQ-100 innehåller en tjänstegrupp och dess textinnehåll kan anpassas efter kunderna. Med en knapptryckning matar biljettautomaten fram förtryckta EWQ-kölappar, som kan utformas med kundens egen färgsättning och logotyp.

Enheten fungerar med två D-batterier, med en livslängd på 2–3 år.

EWQ Kunddisplay

 • Anger för kunden vems tur det är och numret på servicepunkten samt visar vid behov en pil som pekar till servicepunkten
 • Innehåller en egen högtalare som ger en ljudsignal alltid när det är nästa kunds tur
 • Ljudvolymen har sex olika nivåer som kan justeras tavelspecifikt
 • Montering på väggen eller i taket
 • Man kan ha ett obegränsat antal kunddisplayer, varav en fungerar som centralenhet
 • B 380 x H 305 mm
 • Betraktningsvinkel om närmare 180 grader

EWQ 1-rads Kunddisplay

 • Talar om för kunden vems tur det är och numret på servicepunkten
 • Ljudsignal
 • Montering på väggen eller i taket
 • Upp till fyra stycken kan monteras ovanför varandra – varje display visar den förprogrammerade tjänstegruppen
 • B 335 x H 145 mm
 • Betraktningsvinkel om närmare 180 grader

EWQ Servicepunktsdisplay

 • Placeras vid servicepunkten
 • Anger blinkande för kunden vilket nummer som betjänas, varefter displayen växlar till servicepunktens nummer. Alternativt kan den programmeras att visa endast kundens nummer (vi rekommenderar att servicepunkterna är numrerade med skyltar)
 • Blinkningstiden kan justeras till mellan 5–90 sekunder
 • Går även att använda som ködisplay för personalen
 • Finns dessutom tillgänglig med larmsummer, som avger ett ljud när den första kunden ställer sig i kön, vilket är användbart till exempel om personalen befinner sig i bakre arbetsutrymmen
 • Montering på väggen eller i taket
 • B 205 x H 115 mm
 • Betraktningsvinkel om närmare 180 grader

EWQ Kö- och Kundnummersdisplay

 • Avsedd för användning av personalen
 • Meddelar kölängden per tjänstegrupp, nästa kunds kötid och nästa nummer och servicepunkt
 • B 335 x H 145 mm
 • Betraktningsvinkel om närmare 180 grader

EWQ Serviceterminal

Serviceterminalen är en enhet för tillkallelse av kunder till servicepunkten. Serviceterminalen har storleken B 66 x D 106 x 22 mm och fungerar med två AAA-batterier med en livslängd på 2–3 år.

Funktioner

 • Möjlighet att tillkalla en förprogrammerad tjänstegrupp
 • “Ny kallelse” då huvudskärmarna samt den ifrågavarande servicepunktens skärm tillkallar den senast tillkallade kunden på nytt
 • Tillkallningsknappens X-knapp används till att släcka servicepunktens skärm, vilket även syns i rapporteringsprogrammets onlineläge
 • Larmfunktion till exempel för farliga situationer, då valda skärmar larmar

EWQ Virtuell Terminal

Den webbläsarbaserade virtuella terminalen är en tillkallningsterminal på datorn. I stället för att ha knappar på bordet för tillkallning, kan du tillkalla kunderna med ett musklick eller alternativt med en siffertangent på tangentbordet. Den virtuella terminalens bild visas som en ikon på datorskärmen.

Funktioner

 • Visar turnumret som ska tillkallas
 • Möjligt att tillkalla 1–8 förprogrammerade tjänstegrupper
 • Visar kölängden och kötiden för nästa kund per tjänstegrupp
 • ”Ny kallelse” då huvudskärmarna samt den ifrågavarande servicepunktens skärm tillkallar den senast tillkallade kunden på nytt
 • En ljudsignal för den första kunden i kön
 • Du kan fritt tillkalla vilket turnummer som helst
 • Förflyttning av en kund till en annan tjänstegrupp, antingen först eller sist i kön
 • Larmfunktion till exempel för farliga situationer, då valda skärmar (personalens virtuella terminaler, turnummerdisplayerna som visas för kunderna) larmar

EWQ Rapportering

Kösystemets RAM-minne, det vill säga EWQ Master-enheten möjliggör insamling och rapportering av kunddata. Den samlar in uppgifter om alla kunder i dagsspecifika filer som sparas på ett MicroSD-kort.

Kundrapporterna granskar man genom att i webbläsaren koppla upp sig till Master-enheten, ange användarnamn och lösenord samt typ, tidsintervall och andra uppgifter för den önskade rapporten. Master-enheten producerar även rapporten antingen i html- eller csv-format. Rapporterna kan analyseras med webbläsaren eller laddas ned till datorn, där du kan hantera dem vidare till exempel med ett tabellprogram.

Ur kundrapporterna får du följande uppgifter:

 • Väntetider per tjänstegrupp under olika tider
 • Betjänade kunder per betjäningsdisk under olika tider
 • Nyckeltal per servicepunkt
 • Antalet kunder under olika tider
 • Kunder som har lämnat kön

EWQ Online-Fönstret

I EWQ Online-Fönstret kan du i realtid följa vilka servicediskar som används samt kösituationen och kötiden för varje tjänstegrupp. Denna funktion är avsedd för chefer för uppföljning av kundservicen.

Fönstret som visas på datorskärmen visar läget för kunderna i de olika gruppernas köer och servicepunkterna:

 • grön = öppen
 • röd = stängd
 • grå = används inte

Användningen av EWQ Online-Fönstret förutsätter att man har en EWQ Master-enhet.

Mobil

Vårt kösystem fungerar även i mobilen och ger kunden frihet att avlägsna sig från platsen för sitt ärende, och möjlighet att gå runt och göra ytterligare köp under kötiden. Din egen och det aktuella servicenummeret visas på din smartphone-skärm och uppdateras i realtid.

EQW Termiskt Papper

EWQ Thermal Paper is a heat-sensitive BPA-free paper developed specifically for our ticket units.  EWQ Thermal Paper is used in EWQ-Touch ticket units as well as in our older models EWQ-T and EWQ-8L. The rolls are sold in boxes and one box contains 40,000 tickets.

EWQ Nummerbiljett

EWQ Number Tickets are pre-printed ticket rolls, specially  developed for our ticket units. The  tickets can be customized with own logos and colors. EWQ Ticket Tickets are suitable for EWQ-100 ticket machines and for our older models EWQ-EL, EWQ-E and EWQ-ER. Rolls are sold in boxes and one box contains 30,000 tickets.

Bekanta dig med våra kundupplevelser