Search

search

Digital Signage – Produktskärmar

Skanna DS-skärmens streckkod, skanna produkten. Efter detta sker alla förändringar automatiskt. Kan det bli lättare än detta att upprätthålla rätt pris- och produktinformation? Nej, det kan det inte!

Produktskärmarna är utvecklade av EWQ och är en unik lösning för att på ett enkelt sätt upprätthålla rätt pris- och produktinformation i butiken. Vi har utvecklat denna lösningen i nära samarbete med experter inom butiksbranschen, samt skräddarsytt lösningen enligt deras behov. EWQ produktskärmarna tas idag i bruk runtom i Finland , i en allt ökande takt! Speciellt personalen på frukt och grönsaksavdelningen har tagit emot denna innovativa lösning med stor nöjdhet! Deras vardag har underlättats markant när pris- och kampanjförändringarna sker automatiskt.

Fyra orsaker varför även du skall välja EWQ produktskärmarna:

  1. Tilläggandet/bytandet av produkterna på skärmen sker med en liten portabel handterminal, vilket utesluter behovet av att springa av och an.
  2. De anställda behöver endast skanna skärmen och de produkter de vill lägga till på den.
  3. All information som finns tillgänglig i butikens systemet, som t.ex. bilder, produktinformation, våg nummer och priser flyttas automatiskt ut till skärmen. Vid behov kan man även manuellt modifiera produktinformationen!
  4. Logiken samt redskapen är precis desamma som för våra elektroniska prisetiketter. Detta sparar ytterligare tid och gör vardagen ännu smidigare för personalen.

Blev du intresserad? Kontakta oss!