Bavaria Finland

Bavaria Finland Oy:n Espoon toimipisteessä käytetään jonotuksessa EWQ :n jonotusjärjestelmää.

Bavaria Finland Oy updated the queuing solutions for its service…